Het Nederlandse onderwijssysteem – Deel 1: De Basisschool

In Nederland hebben we een best ingewikkeld onderwijssysteem.

In een serie van artikelen ga ik de structuur van het Nederlandse onderwijs proberen uit te leggen.

Dit is deel 1.

 

Basisschool

In Nederland gaan we allemaal vanaf 4 jaar naar de basisschool.

Kinderen mogen ook wachten tot ze 5 jaar zijn, vanaf dan is het verplicht. Dit moet vanwege de leerplicht.

Er wordt al gestimuleerd om naar de peuterspeelzaal te gaan als voorbereiding op de basisschool. Vanaf wanneer dit mag is afhankelijk per gemeente waar de peuterspeelzaal staat. In Nuenen is dit 2 jaar en 6 maanden, in Eindhoven is dit met 2 jaar en 3 maanden.

 

Je start in groep 1. Voorheen was dit de kleuterschool (tot en met groep 2). Nu: de onderbouw.

 

De middenbouw is van groep 3 tot en met groep 5.

De bovenbouw is van groep 6 tot en met groep 8.

 

Je doorloopt groep 1 tot en met groep 8 op de basisschool. Aan het einde van de basisschool ben je 11 / 12 / 13 jaar.

Mocht je niet het juiste niveau hebben om door te gaan naar de volgende groep, dan kan het zijn dat je blijft zitten.

 

De basisschool wordt ook wel het primair onderwijs genoemd, afgekort tot PO.

 

Leerling & leerkracht / juf / meester

Als je op de basisschool zit, heet je een ‘leerling’. En diegene die les geeft een leerkracht, juf of meester. Om les te mogen geven in het basisonderwijs, moet je de pabo (hbo, 4 jaar) of de academische pabo (ook wel academische lerarenopleiding PO genoemd) (hbo + wo, 4 jaar) hebben afgerond.

 

Verschillende soorten

Er zijn verschillende soorten basisscholen.

  • De Brede school
  • Jenaplan school
  • De Vrije school
  • Dalton school
  • Montessori school
  • Een school op basis van godsdienst/levensbeschouwing, zoals katholiek, protestants, islamitisch, etc.

En nog vele meer.

Iedere school mag zijn eigen lesmethode en uitgangspunt hanteren. Het kwaliteit van het onderwijs wordt wel gecontroleerd door de overheid.

 

Overige soorten basisonderwijs

Thuisonderwijs is ook mogelijk, maar lastiger te regelen in Nederland.

Er is ook speciaal onderwijs.

Als het basisonderwijs een kind niet kan helpen of als een kind teveel aanpassingen nodig heeft, moet het kind naar het speciaal onderwijs.

Zo zijn er scholen voor doven en slechthorenden, voor blinden en slechtzienden, maar ook voor kinderen met gedragsproblemen of leerproblemen.

Ook is er onderwijs gericht op hoogbegaafde kinderen. Soms is dit een plusklas, soms is er een basisschool helemaal gericht op hoogbegaafde kinderen.

 

Op het einde

Aan het einde van groep 8 maakt iedereen een eindtoets (voorheen CITO toets) en de leerkracht van groep 8 geeft een schooladvies. Dit samen bepaalt het niveau van vervolgonderwijs van de leerling. Scholen mogen zelf hun eigen toelatingseisen bepalen.

 

So far so good, right? Op naar de volgende stap.

Lees verder in Deel 2: De Middelbare school

 

Disclaimer: aan dit artikel kunnen geen rechten worden verleend. Ontdek je een fout, laat het mij weten.