Hoe vaak ik al wilde dat ik er was. Dat ik iets kon of snapte of iets gedaan wilde hebben....

Enkele maanden geleden verbrak een goede vriendin plotseling en onverwacht het contact. Met meer vragen dan antwoorden en gekwetst bleef...