Enkele maanden geleden verbrak een goede vriendin plotseling en onverwacht het contact. Met meer vragen dan antwoorden en gekwetst bleef...